Kontakt

 

 

Adresa:

  Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za reanimatologiju
  Šubićeva 9
  Zagreb 10000
  Hrvatska

E-mail:

  crorc@crorc.org

Telefon:  +385 1 4693300 (u Hrvatskom liječničkom zboru)

 


Koordinatori:

ALS/ILS koordinator -  doc.dr.sc. Tihana Magdić Turković, dr.med. (als-ils@crorc.org)

EPALS/EPILS koordinator - Dorotea Bartoniček, dr.med. (epals-epils@crorc.org)

BLS koordinator - Radmila Majhen-Ujević, dr.med. (bls@crorc.org)

ETC koordinator - Simona Komen Mokrović, dr.med. (etc@crorc.org)

NLS koordinator - prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, dr.med. (nls@crorc.org)

GIC koordinator - doc.prim.dr.sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr.med., PGDipMEd, FERC (gic@crorc.org)


Tražilica